Women’s fashion : 1910s

Women’s fashion : 1910s

แฟชั่นนั้นจะมีความเฉพาะตัวในแต่ละยุคสมัย ซึ่งในทุกยุคทุกสมัยนั้นก็มีเสน่ห์และความพิเศษเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะความสวยงามของเสื้อผ้าจะเกิดขึ้นกับใครไม่ได้เลยนอกจากสุภาพสตรี พวกเธอเหมือนเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลกแฟชั่นที่แท้จริง เราเลยจะมาลองเปรียบเทียบกันว่าในระยะเวลา 100 ปีนั้น แฟชั่นของสุภาพสตรีในแต่ละยุคจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนกัน

 

ในปี ค.ศ. 1910-1919 เราพบข้อแตกต่างบางอย่างนั่นคือความยาวของกระโปง ที่สั้นลงและทำให้เราได้เห็นเท้าเล็กๆ ของพวกเธอ “กระโปรงฮ็อบเบิ้ล” เป็นสไตล์ที่นักออกแบบ Paul Poiret นิยมใช้ซึ่งแคบจนถึงข้อเท้าหรือถึงใต้เข่าเลย