Women’s fashion : 1900s

Women’s fashion : 1900s

แฟชั่นนั้นจะมีความเฉพาะตัวในแต่ละยุคสมัย ซึ่งในทุกยุคทุกสมัยนั้นก็มีเสน่ห์และความพิเศษเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะความสวยงามของเสื้อผ้าจะเกิดขึ้นกับใครไม่ได้เลยนอกจากสุภาพสตรี พวกเธอเหมือนเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลกแฟชั่นที่แท้จริง เราเลยจะมาลองเปรียบเทียบกันว่าในระยะเวลา 100 ปีนั้น แฟชั่นของสุภาพสตรีในแต่ละยุคจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนกัน

 

ในปี ค.ศ. 1900-1909 เราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงในยุคนั้นจะเน้นในการให้เอวของตัวเองมีความชัดเจนและรัดรูปมากขึ้นเพื่อความสวยงามและน่าดึงดูด อีกอย่างก็คือผู้หญิงในยุคนั้นเขามักจะสวมใส่แต่พวกกระโปงยาวๆ