Women’s fashion : 1920s

Women’s fashion : 1920s แฟชั่นนั้นจะมีความเฉพาะตัวในแต่ละยุคสมัย ซึ่งในทุกยุคทุกสมัยนั้นก็มีเสน่ห์และความพิเศษเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะความสวยงามของเสื้อผ้าจะเกิดขึ้นกับใครไม่ได้เลยนอกจากสุภาพสตรี พวกเธอเหมือนเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลกแฟชั่นที่แท้จริง เราเลยจะมาลองเปรียบเทียบกันว่าในระยะเวลา 100 ปีนั้น แฟชั่นของสุภาพสตรีในแต่ละยุคจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนกัน   ในปี ค.ศ. 1920-1929 เป็นกายแต่งการของ Flapper ที่รู้ได้เลยว่าเป็นยุค 20s เพราะเอกลักษณ์ของชุดที่มีเอวแบบหย่อนคล้อยสวยงาม พร้อมกับเครื่องประดับที่เลิศหรู ถึงอย่างไรสไตล์ที่โด่งดังที่สุดก็มาจาก Coco Chanel ที่ได้นำเสนอชุดเดรสสีดำตัวเล็ก

Women’s fashion : 1910s

Women’s fashion : 1910s แฟชั่นนั้นจะมีความเฉพาะตัวในแต่ละยุคสมัย ซึ่งในทุกยุคทุกสมัยนั้นก็มีเสน่ห์และความพิเศษเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะความสวยงามของเสื้อผ้าจะเกิดขึ้นกับใครไม่ได้เลยนอกจากสุภาพสตรี พวกเธอเหมือนเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลกแฟชั่นที่แท้จริง เราเลยจะมาลองเปรียบเทียบกันว่าในระยะเวลา 100 ปีนั้น แฟชั่นของสุภาพสตรีในแต่ละยุคจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนกัน   ในปี ค.ศ. 1910-1919 เราพบข้อแตกต่างบางอย่างนั่นคือความยาวของกระโปง ที่สั้นลงและทำให้เราได้เห็นเท้าเล็กๆ ของพวกเธอ “กระโปรงฮ็อบเบิ้ล” เป็นสไตล์ที่นักออกแบบ Paul Poiret นิยมใช้ซึ่งแคบจนถึงข้อเท้าหรือถึงใต้เข่าเลย

Women’s fashion : 1900s

Women’s fashion : 1900s แฟชั่นนั้นจะมีความเฉพาะตัวในแต่ละยุคสมัย ซึ่งในทุกยุคทุกสมัยนั้นก็มีเสน่ห์และความพิเศษเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะความสวยงามของเสื้อผ้าจะเกิดขึ้นกับใครไม่ได้เลยนอกจากสุภาพสตรี พวกเธอเหมือนเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลกแฟชั่นที่แท้จริง เราเลยจะมาลองเปรียบเทียบกันว่าในระยะเวลา 100 ปีนั้น แฟชั่นของสุภาพสตรีในแต่ละยุคจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนกัน   ในปี ค.ศ. 1900-1909 เราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงในยุคนั้นจะเน้นในการให้เอวของตัวเองมีความชัดเจนและรัดรูปมากขึ้นเพื่อความสวยงามและน่าดึงดูด อีกอย่างก็คือผู้หญิงในยุคนั้นเขามักจะสวมใส่แต่พวกกระโปงยาวๆ